Konkurs Kampania Społeczna Roku →
Celem działania Akademii Komunikacji Społecznej jest praktyczna edukacja
w zakresie marketingu społecznego wszystkich twórców, inicjatorów i nadawców
kampanii społecznych, programów CSR i CRM. Akademia Kampanii Społecznych
to platforma wymiany informacji, wiedzy oraz szkolenia z zakresu marketingu
społecznego.

O Akademii

Akademia Komunikacji Społecznej powstała z inicjatywy twórców Konkursu Kampania Społeczna Roku. Działania AKS rozpoczęły się wiosną 2013 roku od szkolenia dla organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego z zakresu planowania i realizacji kampanii społecznych.

18 lipca zakończyły się szkolenia  dla NGO z czterech województw, z zakresu tworzenia skutecznych kampanii społecznych i wykorzystania narzędzi PR.  

Poza szkoleniami, Akademia to także platforma wymiany wiedzy i informacji na tematy z zakresu marketingu społecznego, jak CSR i CRM.

Zamierzamy prezentować opracowania konkretnych zagadnień, case studies, a także dzięki współpracy z ekspertami i dialogowi w środowisku branżowym wypracować zasady planowania i realizacji programów i kampanii.

Dzięki działaniom AKS proces planowania i realizacji kampanii społecznych oraz programów CSR i CRM będzie przejrzysty i ustrukturalizowany, a co za tym idzie zwiększy się ich skuteczność.

Kampanie społeczne to skuteczne, niedrogie i w miarę szybko przynoszące wymierne efekty narzędzie do zmiany postaw. Edukując i inspirując twórców kampanii przyczyniamy się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.