Konkurs Kampania Społeczna Roku →
Celem działania Akademii Komunikacji Społecznej jest praktyczna edukacja
w zakresie marketingu społecznego wszystkich twórców, inicjatorów i nadawców
kampanii społecznych, programów CSR i CRM. Akademia Kampanii Społecznych
to platforma wymiany informacji, wiedzy oraz szkolenia z zakresu marketingu
społecznego.

Kontakt

 

Akademia Komunikacji Społecznej 

ul. Filtrowa 75/22

02-032 Warszawa

aks@kampaniespoleczne.pl

tel. 22 823 60 93